Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Video's over het leven van de Messias die is gekomen in de persoon van Jezus van Nazareth als Christus. De Messias heeft een menselijke en een goddelijke kant. Hij wordt aangeduid als de Zoon van God en is zelf God, zij het op een andere wijze dan de Vader en de Heilige Geest met wie hij samen een drie-eenheid vormt. Christus speelt de hoofdrol in de eindtijdverwachting. Bij zijn Wederkomst zal hij Jezus volgens de opvatting van de vroege Kerk en kerkvaders het Laatste Oordeel als goddelijke rechter voorzitten. Profecie in het Oude Testatment over Jezus Christus:

    Het Sanhedrin zal opnieuw worden vastgesteld (Jesaja 1:26)
    Zodra hij koning is zullen de leiders van andere naties naar hem kijken voor begeleiding (Jesaja 2:4)
    De hele wereld zal de ene God van Israël aanbidden (Jesaja 2:11-17)
    Hij zal afstammen van Koning David (Jesaja 11:1) via Salomo (1 Kronieken 22:8-10, 2 Kronieken 7:18)
    De "geest van de Heer" zal zijn op hem, en hij zal een "vreze Gods" hebben (Jesaja 11:2)
    Kwaad en tirannie zal niet in staat zijn om op te staan voor zijn leiderschap (Jesaja 11:4)
    Kennis van God zal de wereld vullen (Jesaja 11:9)
    Hij zal mensen uit alle culturen en naties aantrekken (Jesaja 11:10)
    Alle Israëlieten zullen worden teruggestuurd naar hun thuisland (Jesaja 11:12)
    De dood zal worden verzwolgen tot in eeuwigheid (Jesaja 25:8)
    Er zal geen honger of ziekte meer zijn en de dood zal ophouden (Jesaja 25:8)
    Alle doden zullen opstaan (Jesaja 26:19)
    Het Joodse volk zal het eeuwige vreugde en blijdschap ervaren (Jesaja 51:11)
    Hij zal een boodschapper van de vrede zijn (Jesaja 52:7)
    Naties zullen hun misstanden jegens Israël erkennen (Jesaja 52:13-53:5)
    De volkeren van de wereld zullen voor de geestelijke leiding naar de Joden toewenden (Zacharia 8:23)
    De verwoeste steden van Israël zullen worden hersteld (Ezechiël 16:55)
    Wapens van de oorlog zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9)
    Het volk van Israël zal directe toegang tot de Thora door hun gedachten hebben en de Thora-studie zal de studie van de wijsheid van het hart worden (Jeremia 31:33)
    Hij zal je alle waardige verlangens van je hart geven (Psalm 37:4)
    Hij zal het barre land nemen en het rijk en vruchtbaar maken (Jesaja 51:3, Amos 9:13-15, Ezechiël 36:29-30)

RK Kerk Nederland : https://www.rkkerk.nl/ RK Kerk Wereld : https://www.vatican.va/content/vatican/en.html Paus op Twitter : https://twitter.com/pontifex

RK Bijbel : https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat