Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

De farizeeër en de tollenaar

De farizeeër en de tollenaar

Rick Photo
Rick
11 months
6 Views
0 0
Categorie:
Rating:
Beschrijving:


FARIZEEËR EN TOLLENAAR


9 Met het oog op sommigen, die overtuigd van eigen gerechtigheid, de anderen minachtten, vertelde Hij de volgende gelijkenis.  10 'Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een farizeeër en de andere een tollenaar.  11 De farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar.  12 Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.  13 Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God wees mij, zondaar, genadig.  14 Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere, want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.' 

 

Volgende Automatisch afspelen