Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Christus voorspelt verloochening door Petrus

Christus voorspelt verloochening door Petrus

Rick Photo
Rick
11 months
7 Views
0 0
Categorie:
Rating:
Beschrijving:

VOORSPELLING PETRUS' VERLOOCHENING

27 Toen sprak Jezus tot hen: “Allen zult gij ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden.  28 Maar na mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea.”  29 Toen zei Petrus: “Al komen allen ten val, ik zeker niet.”  30 Jezus antwoordde hem: Voorwaar, Ik zeg u: nog heden, nog deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult juist gij Mij driemaal verloochenen.”  31 Maar met nog meer nadruk verzekerde hij: “Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.” In diezelfde geest spraken allen. 

Volgende Automatisch afspelen