Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Christus herrezen in hun midden

Christus herrezen in hun midden

Rick Photo
Rick
11 months
9 Views
0 0
Categorie:
Rating:
Beschrijving:


JEZUS IN HUN MIDDEN


36 Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij u.'  37 In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.  38 Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart?  39 Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.'  40 En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten.  41 Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?'  42 Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;  43 Hij nam het en at het voor hun ogen op. 

 

Volgende Automatisch afspelen