Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Christus of Barabbas

Christus of Barabbas

Rick Photo
Rick
11 months
12 Views
0 0
Categorie:
Rating:
Beschrijving:

Jezus of Barabbas


15 De landvoogd was gewoon bij elk feest een gevangene, naar keuze van het volk, vrij te laten.  16 Men had juist een beruchte gevangene, een zekere Barabbas.  17 Nu zij daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen: “Wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?”  18 Hij wist heel goed dat men Hem uit nijd had uitgeleverd.  19 Terwijl hij op zijn rechterstoel gezeten was, stuurde zijn vrouw hem de boodschap: “Laat u niet in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een droom veel om Hem moeten doorstaan.”  20 Maar de hogepriesters en de oudsten haalden het volk over Barabbas te kiezen en Jezus te doen sterven.  21 De landvoogd nam weer het woord en sprak tot hen: “Wie van de twee wilt ge dat ik u vrijlaat?” Ze zeiden: “Barabbas!”  22 Pilatus vroeg hun: “Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?” Zij riepen allen: “Aan het kruis met Hem!”.  23 Hij hernam: “Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?” Maar zij schreeuwden nog harder: “Aan het kruis met Hem!”  24 Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veeleer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl hij verklaarde: “Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man; gij moet het zelf maar verantwoorden.”  25 Heel het volk riep terug: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!”  26 Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden. 

 

Volgende Automatisch afspelen