Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Het voornaamste gebod

Het voornaamste gebod

Rick Photo
Rick
11 months
20 Views
0 0
Categorie:
Rating:
Beschrijving:


HET VOORNAAMSTE GEBOD


28 Nu trad een schriftgeleerde op Hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had en, begrijpende dat Hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij Hem de vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?”  29 Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer.  30 Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.  31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.”  32 Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem;  33 en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf gaat boven alle brand- en slachtoffers.”  34 Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. 

 

 

Volgende Automatisch afspelen