Video's met bijbelfragmenten over het leven van Jezus Christus, de Messias

Wordt als kinderen

Wordt als kinderen

Rick Photo
Rick
11 months
6 Views
0 0
Categorie:
Rating:
Beschrijving:


Wordt als kinderen

1 In diezelfde tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: “Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?”  2 Hij riep een klein kind, zette het in hun midden en zei:  3 “Voorwaar, Ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan.  4 Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen.  5 En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op. 

 

 

Volgende Automatisch afspelen